Sterilluftaggregat

Sterilluftaggregat för förpackningsindustrin som renar och steriliserar luft. Består till största delen av rostfria detaljer.

Separatorhus

Detta separatorhus består av en avancerad, svetsad plåtkonstruktion, med många maskinbearbetade detaljer. Kunden ställer mycket höga krav på yt- och måttoleranser och på svetskvalitén.

Rördetaljer

Svetsade och maskinbearbetade detaljer med mycket hög ytfinish. Ut och invändigt polerade.

Förpackningsmaskin

Vårt samarbete med förpackningsindustrin är både mångårigt och intimt. Därför har vår tekniska utrustning kompletterats i takt med de höga krav som utvecklingen av fyllnadsmaskiner krävt under 80- och 90-talet. Denna förpackningsmaskin är ett bra exempel på hur man utnyttjat vår kompetens komplett – från produktion till färdigmonterad produkt. Samtliga detaljer är ytbehandlade för att…

Read More

Disklåda

Disklåda-svetsad och maskinbearbetad detalj till förpackningsmaskin. In och utvändigt Elpolerad till mycket fin ytfinish.