Ytbehandling

elpolering_800x600Elpolering innebär ett ökat korrosionsmotstånd. Behandlingen ger också en hög ytfinish och ytjämnhet som uppfyller de flesta hygieniska krav.

  • Bandslipmaskiner
  • Glaskulebläster
  • Betning
  • Elpolering

Vi slipar även för hand ytor ner till Ra 0,5.