Produkter

Disklåda

Disklåda-svetsad och maskinbearbetad detalj till förpackningsmaskin. In och utvändigt Elpolerad till mycket fin ytfinish.

Förpackningsmaskin

Vårt samarbete med förpackningsindustrin är både mångårigt och intimt. Därför har vår tekniska utrustning kompletterats i takt med de höga krav som utvecklingen av fyllnadsmaskiner krävt under 80- och 90-talet. Denna förpackningsmaskin är ett bra exempel på hur man utnyttjat vår kompetens komplett – från produktion till färdigmonterad produkt. Samtliga detaljer är ytbehandlade för att klara livsmedelsindustrins högsta krav.

Rördetaljer

Svetsade och maskinbearbetade detaljer med mycket hög ytfinish. Ut och invändigt polerade.

Separatorhus

Detta separatorhus består av en avancerad, svetsad plåtkonstruktion, med många maskinbearbetade detaljer. Kunden ställer mycket höga krav på yt- och måttoleranser och på svetskvalitén.

Förpackningsmaterialstativ

Stativ för förpackningsmaterial till industrier med mycket höga renlighetskrav. Stativet är tillverkat i slipad rostfri rörbalk.

Sterilluftaggregat

Sterilluftaggregat för förpackningsindustrin som renar och steriliserar luft. Består till största delen av rostfria detaljer.

Diskkärlsbatteri

Diskkärlsbatteri för automatisk diskning av påfyllningsrör. Tillverkat helt i rostfritt.

Kammare

Kammare för sprängmedelsdestruktionmms_img3697659471mms_img1688786961

Rostfri kammare

Rostfri kammare för produktutveckling av mobilt bredband i Asien.