Förpackningsmaskin

Vårt samarbete med förpackningsindustrin är både mångårigt och intimt. Därför har vår tekniska utrustning kompletterats i takt med de höga krav som utvecklingen av fyllnadsmaskiner krävt under 80- och 90-talet. Denna förpackningsmaskin är ett bra exempel på hur man utnyttjat vår kompetens komplett – från produktion till färdigmonterad produkt. Samtliga detaljer är ytbehandlade för att klara livsmedelsindustrins högsta krav.