Disklåda

Disklåda-svetsad och maskinbearbetad detalj till förpackningsmaskin. In och utvändigt Elpolerad till mycket fin ytfinish.